Tags:

Merkezi İstanbul’da olan SERKAP, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik kaplama malzemeleri üreten kuruluşları aynı çatı altında toplama gayesiyle kurulmuştur. SERKAP‘ın amacı, Türk seramik kaplama malzemeleri alt sektöründeki üretici kuruluşları bir araya getirmek; üreticiler ve çalışanlarına mesleki, sosyal ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek; küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabetçi şekilde yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak ve sinerjik sonuçlara yönelik ortak eylemler organize etmek olarak açıklanabilir.Ayrıca, ulusal pazarda, seramik sanayiinin ürünlerinin etkinliğini artırarak pazar payı artımı ve yeni kullanım alanları yaratmak; uluslararası pazarlarda da, Türk seramik ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını artırıcı girişimlerde bulunmak; üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak; sektörün bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişimine yarayacak kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, uluslararası organizasyonlarda yer almasını sağlamak; sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ile kamu yararına uygun çalışmalarını denetlemek ve bu konuda gelişmelerine yardımcı olmak da SERKAP‘ın çalışma konuları arasında yer almaktadır.

pRchitect, SERKAP için 2015 yılı boyunca stratejik iletişim danışmanlığı, ulusal  medya iletişimi, sosyal medya yönetimi, proje geliştirme ve içerik editörlüğü hizmetleri verdi.