The Circle mimari ve tasarım odaklı bir ortak çalışma, işbirliği, öğrenme ve eğitim topluluğu olarak kuruldu. The Circle ayrıca bir sergi alanı, bir işbirliği merkezi, bir etkinlik alanı, bir yaratıcı atölye, akademik bir araştırma platformu, müzik için bir mekan ve hayat ile iş pratiklerini bir araya getiren bütüncül bir çalışma alanı olarak tasarlandı.

Felsefemiz samimiyet, açıklık ve kapsayıcılığa dayanıyor: katılımcılarımızı hem kendilerini bireysel olarak daha iyi ifade etmeleri, hem de profesyonel ve kişisel yaşamlarındaki potansiyelleri arttırabilecekleri bir platforma kavuşmaları için The Circle topluluğuna dahil olmaya davet ediyoruz.

Sadece mimarlığa değil, aynı zamanda mimarlığın özünde çok disiplinli bir sanat olduğunun farkında olarak kişisel ve profesyonel gelişime odaklanıyoruz. Bu çok disiplini yapının içerisinde sadece teknik tasarım değil, aynı zamanda tüm bakış açılarımıza işleyen bir sürdürülebilirlik felsefesi de yer alıyor.

Esnek ve açık bir yapımız olduğu için farklı görüşlere açığız. Bu da yalnızca mimar olmanın ötesine geçerek kimliğimizi esnetmeyi mümkün kılıyor çünkü biz sadece mimar değiliz. Biz kendimizi daha çok düşüncenin ve etkileşimin tüm şartlarına ve etki alanlarına uyum sağlayabilen “Mekânsal Aktörler” olarak tanımlıyoruz.

The Circle, Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

pRchitect, The Circle için 2018 yılından beri stratejik iletişim danışmanlığı ve ulusal medya iletişimi hizmetleri vermektedir.