Mimari aydınlatma projeleriyle pek çok uluslararası ödülün sahibi olan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de aydınlatma tasarımını yapan ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu, son olarak Sivas kent meydanı ve tarihi binaların aydınlatılması projesine imza atıyor. Sivas Valiliği’nin öncülüğünde yapılacak olan projenin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı dönemlerine ait camii, medrese ve idari binalar gibi birçok tarihi eseri aynı yerde barındıran ve dünyada eşi zor bulunur şehir meydanlarından biri olan Sivas Kent Meydanı, ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu’nun kapsamlı aydınlatma tasarım projesiyle gün yüzüne çıkartılıyor.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ele alınan “Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaları Aydınlatma ve Tasarımı Projesi” Sivas’ da ki muhtelif kurum ve kuruluşların finansman desteğiyle hayata geçirilecek.

Aydınlatma tasarım projesini yapacak olan ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu kurucusu ve tasarımcı Ayrım Yaser Talu“Başta Sivas Valisi Davut Gül olmak üzere, Belediye Başkanı ve şehrin diğer önemli kurum ve kuruluşlarının ortak hedefi olarak ortaya çıkan, bu muhteşem meydanı doğru bir aydınlatma ile bir cazibe merkezi haline dönüştürme fikri ve tarihi eserler açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Anadolu’da bu tür çalışmaların yapılması ülkemiz adına gerçekten sevindirici bir gelişmedir”, dedi.

Sivas Kent Meydanı’nda ZEVE tarafından yapılacak olan aydınlatma projesi ile tarihi yapıların ana mimari unsurlarıyla birlikte toplumsal ve tarihi önemleri de vurgulanarak, meydana ve yapılara ek bir boyut kazandırılacak. Aydınlatma tasarımıyla meydanın gözlemlenmesini ve deneyimlenmesini olumlu yönde geliştirecek, net ve karmaşık olmayan bir gece ortamı oluşturacak olan ZEVE tasarımcısı Ayrım Yaser Talu, uygulanacak olan projenin, bölgenin güvenliğini de destekleyeceğini ve bölgede gece ortamının kalitesinin ve dolaşım konforunun artacağını belirtiyor ve ekliyor: “Kent meydanında ve tarihi yapılarda uygulanacak olan doğru aydınlatma ile bölgeye olan yönlenme ve bölgenin kullanımı artırılarak yerel ekonomiye fayda sağlanabilecek. Başarılı bir dış aydınlatmanın sonucunda oluşacak atmosferik ortam bölgenin cazibesini artıracak ve insanların akşam saatlerinde bölgeyi ayrıca ziyaret etmelerini teşvik edecek.”

Bu hedeflere ulaşmada estetik ve teknik bazı yaklaşımların oldukça önemli olacağını ve kesinlikle sonucu etkileyeceğini belirten Ayrım Yaser Talu, hassasiyet ve duyarlılıkla tasarlanmış bir dış aydınlatma ile şehrin sembolü niteliğindeki bu yapılara ek bir yaşam ve algısalım getirebileceğini vurguluyor: “Mimariye ek olarak, aydınlatma yapının görsel kalitesini arttırır; şeklini, renkselliğini ve formunu tamamlar. Böyle bir çalışma yapının ruhunu geri getirerek bölgenin tarihsel kimliğini de ortaya çıkarır. Yine iyi tasarlanmış ve koordine edilmiş bir dış aydınlatma, doğru ekipman seçimi ile gerçekleştirildiğinde, ışık kirliliği gibi çevresel etkiler minimuma indirilebilir ve enerji verimliliği maksimize edilebilir.”

Ayrım Yaser Talu’ya göre tarihi yapıların dış cephe aydınlatması ile diğer yapıların dış aydınlatmasında benzer prensipler ve hassasiyetler olmakla birlikte, tarihi yapılarda bazı noktaların özellikle dikkatle ele alınması gerekiyor. Tarihi bir yapıda ele alınacak herhangi bir çalışmanın, eseri bozmamasına ve tahrip etmemesine mutlaka dikkat gösterilmesi ve yapıyı en iyi şekilde gösterecek bir aydınlatma tasarımına ilişkin kararlar verilirken, yapının bütününde asgari müdahale ve geri dönüşüm ilkelerinin benimsenmesi, dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları.

Ayrım Yaser Talu, tarihi binalarda yapılacak olan aydınlatma çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken unsurları ise şöyle özetliyor: “Öncelikle söz konusu tarihi yapıda aydınlatmaya dair gerçek ihtiyacın ne olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Bir sonraki adım ise hedefe ulaşmada basit bir teknik yaklaşımın faydasız olacağının işin başlangıcında kabul edilmesi…”

Talu’ya göre başarılı bir aydınlatma tasarımı holistik (bütünsel) bir yaklaşım gerektiriyor. Estetik görünüm, mimari bütünlük, görsel konfor, çevresel faktörler, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, enstalasyon gibi faktörlerin eş zamanlı olarak düşünülmesi gerekiyor.

ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu’nun bu evrensel aydınlatma kriterlerini temel aldığı“Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaları Aydınlatma ve Tasarımı Projesi”nin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.